Målgrupp

LYFT FRAM DEN BÄSTA VERSIONEN AV DIG SJÄLV

Yrkesresurs brinner för att vägleda människor med alla sorters utmaningar. Vi fokuserar på att hitta lösningar och strategier oavsett vilka svårigheter som finns. Du får praktisk arbetsträning anpassad utifrån din individuella förmåga och dina behov.

Vi vägleder dig som är:

  • Långtidsarbetslös
  • Långtidssjukskriven
  • Nyanländ
  • Funktionsnedsatt/variation
  • I behov av en ny karriär
  • I behov av kompetensutveckling

Vi jobbar även med att förklara för företag varför det gynnar deras verksamhet att mixa olika kompetenser i ett arbetslag.
De egenskaper som till exempel är typiska för ADHD och autismspektrumtillstånd är en tillgång om man kan hantera denna resurs på ett smart sätt.

Personer med ADHD har ofta förmågan att tänka nytt ur andra perspektiv och förmågan att hyperfokusera. Stor initiativförmåga och energisk kreativitet är också några exempel på kompetenser.
Personer med autismspektrumtillstånd har oftast en stark lojalitet, kvalitetsmedvetenhet och ett sinne för detaljer. De kan även arbeta självständigt och utanför ramarna.

Vi vill hjälpa dig att lära känna dig själv så att du förstår vad du är bra på oavsett vilka förutsättningar och svårigheter du har. Dessa egenskaper kan du sedan kommunicera till en potentiell arbetsgivare.

Vi ser fram emot att höra av dig.