Målgrupp

LYFT FRAM DEN BÄSTA VERSIONEN AV DIG SJÄLV

Yrkesresurs brinner för att vägleda människor med alla sorters utmaningar. Vi fokuserar på att hitta lösningar och hållbara strategier för individer oavsett om det finns diagnoser eller inte. Det finns dock ett område som vi har jobbat med extra mycket, och det är att se möjligheterna för dig som har AD/HD och autismspektrumtillstånd.

Vi ser faktiskt fler fördelar än nackdelar hos dig som har dessa personlighetsdrag. Vi jobbar också aktivt med att förklara för företag varför det gynnar deras verksamhet att mixa olika kompetenser i ett arbetslag. De egenskaper som är typiska för AD/HD och autismspektrumtillstånd är helt enkelt en tillgång om man kan hantera denna resurs på ett smart sätt.

Några exempel på specialkompetenser tack vare AD/HD:

  • Förmåga att tänka helt nytt och ur helt nya perspektiv
  • Förmåga att hyperfokusera
  • Stor initiativförmåga
  • Energisk kreativitet

Några exempel på specialkompetenser tack vare autismspektrumtillstånd:

  • Stark lojalitet
  • Kvalitetsmedvetenhet och sinne för detaljer
  • Självständighet
  • Kreativitet utanför ramarna

Vi vill hjälpa dig att lära känna dig själv så att du förstår vad du är bra på. Dessa egenskaper ska du sedan kommunicera till arbetsgivare, inte att du har en diagnos.

Vi ser fram emot att höra av dig.