Arbetsträning

HITTA DIN STYRKA I ARBETSTRÄNINGEN

Att arbetsträna betyder att du får vara på en arbetsplats och delta utan krav på prestation. Du får uppgifter som passar dina talanger och vi utvecklar dem tillsammans med dig. Det viktiga är att du förstår det du gör och är bekväm med aktiviteten. Vi utvärderar din förmåga till arbete/aktiviteter med att föra en aktiv dialog och genom praktiska arbetsuppgifter.

Yrkesresurs utvärderar din arbetsförmåga och hälsa i olika moment

  • Stående eller sittande arbetsuppgifter
  • Resor till och från arbetet
  • Samarbetsförmåga
  • Motivation
  • Förmåga att arbeta självständigt
  • Förmåga att lösa problem
  • Företagsamhet
  • Koncentration

Du får stöd och vägledning genom våra engagerade handledare.

Vilka branscher kan du välja? Läs mer här