Arbetsträning

HITTA DIN STYRKA I ARBETSTRÄNINGEN

Att arbetsträna betyder att du får vara på en arbetsplats och delta utan krav på prestation. Du får uppgifter som passar dina talanger och vi utvecklar dem tillsammans med dig. Det viktiga är att du förstår det du gör och är bekväm med aktiviteten.

Vi vägleder dig som är

  • Långtidsarbetslös
  • Nyanländ
  • Funktionsnedsatt eller funktionsvarierad
  • Långtidssjukskriven
  • I behov av en ny karriär
  • I behov av kompetensutveckling

Vi utvärderar din förmåga till arbete och aktiviteter genom

  • Aktiv dialog
  • Praktiskt arbete på våra arbetsplatser
  • Deltagande i kompetensutveckling

Vilka branscher kan du välja? Läs mer här